Zpracování osobních údajů

Pro registraci a start v závodě potřebujeme: jméno, název týmu a emailovou adresu.

Žádné informace o účastnících nejsou poskytovány třetím stranám.

Emailové adresy závodníků slouží výhradně ke kontaktu před závodem. Po uskutečnění závodu budou všechny smazány. Emailové adresy nejsou nikde zveřejněny.

Název týmu a jména závodníků budou zveřejněna v seznamu přihlášek a startovní listině (před závodem), po uskutečnění závodu, budou z těchto stránek smazány. Název týmu a jména závodníků zůstanou veřejná pouze ve výsledkové listině dostupné na webu Závodu s lanovkou.