Podmínky a pravidla

 

 1. Každý účastník odesláním přihlášky prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
 2. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je adekvátně pojištěn.
 3. Každý závodník se bude řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 4. Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
 5. Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu a po celou dobu závodu mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (břicho, hrudník).
 6. Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejména škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 7. Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci. Možnost přihlásit se je online, nejpozději týden před startem závodu, nebo na místě za zvýšené startovné.
 8. Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 9. V cíli bude pro závodníky zajištěno pití a drobné občerstvení.
 10. Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 12. Všichni účastníci berou na vědomí, že trasa závodu probíhá v CHKO Beskydy a jsou tedy povinni chránit přírodu, chovat se k ní při závodě ohleduplně, neodhazovat odpadky a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí.

Všem účastníkům přejeme povedenou přípravu a těšíme se na shledanou pod Javorovým.